Behandeling

Behandeling


In de eerste twee gesprekken brengen we samen je klachten, je huidige situatie en belangrijke gebeurtenissen uit je voorgeschiedenis in kaart. Waar nodig maak ik ter ondersteuning gebruik van psychologische vragenlijsten, op papier en via internet. Als we allebei menen dat je in deze praktijk op de goede plek bent, stellen we een behandelplan op waarin doelen en behandelmethoden worden beschreven.


In de behandeling wordt gebruik gemaakt van integratieve psychologie, we gebruiken daaruit wat jij nodig hebt voor je herstel: bv. cognitieve gedragstherapie, ontspanningstraining, meditatie, emdr, wandeltherapie. Zie de tabbladen voor een toelichting op de diverse methoden.


De behandeling wordt ondersteund met e-health. In een beveiligde omgeving kunnen we mailen, kun je huiswerkopdrachten maken en gebruik maken van documenten uit een bibliotheek. Je kunt je via deze button aanmelden voor e-health:Vanzelfsprekend kunnen, indien gewenst, familieleden in overleg met jou bij de behandeling worden betrokken.


Ook zijn behandelgesprekken via beeldbellen mogelijk. We maken hiervoor gebruik van het goed beveiligde Signal. Deze app is gratis te downloaden in App- of Playstore.


Ik vind het belangrijk regelmatig te toetsen of de behandeling voldoende effect heeft en of ons contact goed verloopt. Behalve dat we dit kunnen bespreken zal ik je af en toe korte vragenlijsten geven, die online ingevuld kunnen worden.Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust contact met me op. Op werkdagen ben ik telefonisch doorgaans bereikbaar tussen 09.00 en 09.30 uur.

Het gaat er niet omof je valt; het gaat erom of je

opstaat.

Vince Lombardi