Aanmelden en kosten

Verwijzing


Als je de korte of langer durende psychotherapie door je zorgverzekeraar wilt laten vergoeden heb je een geldig legitimatiebewijs nodig en een verwijsbrief van de huisarts die voldoet aan de criteria van je zorgverzekeraar.


Aanmelding

Ik ga eind van dit jaar met pensioen! Aanmelden als nieuwe client is niet meer mogelijk. Neem eens een kijkje op de volgende website:    https://www.integratieve-psychologie.nl/


Vanuit de wet AVG wordt afgeraden vertrouwelijke informatie per (gewone) e-mail te verzenden. Als je bij ons in behandeling bent, krijg je de beschikking over een (extra) beveiligd e-mailsysteem.Wachttijd

Aanmelden als nieuwe client is niet meer mogelijk.


Je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je kunt ook www.lvvp.info of www.psyzorghoflanden.nl raadplegen voor andere behandelaars in de regio.


Crisis


Als je dringend hulp nodig hebt, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, adviseer ik je contact op te nemen met de huisartsenpost in je woonplaats. Het tel.nr. voor Den Haag is 070-3469669. Als je al bij mij in behandeling bent word ik ook graag geïnformeerd en zal in ieder geval de eerstvolgende werkdag contact met je opnemen.


Kosten


Met ingang van 1 januari 2022 is de wijze van vergoeden van behandelingen in de GGZ veranderd. Zie voor nadere informatie https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/


De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ieder jaar maximum tarieven vast op basis van de door hen berekende kostprijs. Zorgverzekeraars vergoeden mij ieder een ander percentage van dit tarief. De maximum tarieven vind je hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_717462_22/1/
Voor onze praktijk gelden de tarieven: Ambulant – kwaliteitsstatuut setting II, beroep klinisch psycholoog.


De duur van een consult bepaalt het tarief. Wij gaan uit van de geplande duur van een consult. Meestal valt een consult in de categorie vanaf 45 minuten. E-mail/e-health consulten duren doorgaans korter. EMDR-consulten (behandeling) en intakes (diagnostiek) duren doorgaans langer. Mochten meerdere consulten op 1 dag plaatsvinden, worden de minuten bij elkaar opgeteld tot 1 consult.


In 2023 heeft onze praktijk geen contract afgesloten met Menzis en bijbehorende merken. Voor Menzis-verzekerden reken ik 100% van het maximum NZa-tarief voor klinisch (neuro) psychologen. De factuur dien je rechtstreeks aan mij te betalen. Vervolgens kun je deze indienen bij Menzis. Informeer vooraf naar het percentage dat Menzis hier voor vergoedt.


Met alle overige Nederlandse ziektekostenverzekeraars heb ik wel contracten afgesloten. De kosten van de behandeling kan ik rechtstreeks bij deze verzekeraars declareren.


Voor psychotherapie hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.Wel geldt het eigen risico dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Dit bedrag wordt door je zorgverzekeraar geïnd.

Als je verzekerd bent bij Van Breda of JSIS/CIGNA krijg je van mij de nota die je zelf bij je verzekeraar kunt indienen.


Ik hanteer in mijn praktijk een no-show tarief van 100 Euro als je je afspraak niet 24 uur van tevoren afzegt. Deze kosten worden niet door je zorgverzekering vergoed.AGB-codes / KvK


94-02101 (zorgverlener)


94-01698 (praktijk)


• KvK 58992359Dossier


Je gegevens worden bewaard in een dossier. Het dossier bevat een behandelplan, vragenlijsten, aantekeningen van gesprekken, evaluatie, verwijsbrief en berichten aan de huisarts. De huisarts wordt aan het begin en einde van de behandeling beknopt geïnformeerd, tenzij jij geen toestemming geeft. De wettelijke bewaartermijn na beëindiging van de behandeling is met ingang van 2020 twintig jaar.


Privacybescherming


In onze praktijk hechten wij uiteraard belangaan de bescherming van persoonsgegevens. Mijn privacystatement in het kader van de Europese wet AVG kunt u vinden op het tabblad Kwaliteit.

Vergeet wie je dacht te zijn, en accepteer wie je bent