Kora Dijkshoorn   

Praktijk voor Psychotherapie

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven. Veelal krijgen deze ervaringen vanzelf weer een plek, waarbij tijd een belangrijke rol speelt. Soms echter ontstaan psychische klachten die je dagelijks leven ontregelen. Hierbij kan het gaan om flashbacks, nachtmerries, schrikreacties en vermijden van situaties.  Dit wordt een post traumatische stressstoornis (PTSS) genoemd. 

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Voor je begint met EMDR zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het ontstaan van de klachten en wordt bezien of deze behandeling past bij je draagkracht en mogelijkheden. EMDR is een intensieve therapie en werkt vaak snel. Zie ook https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

Denk je dat EMDR iets voor jou kan zijn? Neem dan contact op.