Kora Dijkshoorn   

Praktijk voor Psychotherapie

Verwijzing

Als je de korte of langer durende psychotherapie door je zorgverzekeraar wilt laten vergoeden heb je een geldig legitimatiebewijs nodig en een verwijsbrief van de huisarts die voldoet aan de criteria van je zorgverzekeraar.

Aanmelding

Vanuit de wet AVG wordt afgeraden vertrouwelijke informatie per (gewone) e-mail te verzenden. Als je bij ons in behandeling bent, krijg je de beschikking over een (extra) beveiligd e-mailsysteem. Voor aanmelding kun je telefonisch contact opnemen via 06-22424229. Ik ben op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 09.30 uur. Helaas heb ik geen plek voor nieuwe aanmeldingen.

Corona-virus - Momenteel voeren wij weer gesprekken in onze praktijk. Uiteraard zorgen wij voor hygiëne en voldoende ventilatie. Het is ook mogelijk een gesprek te voeren via beeld-bellen. We beschikken over een veilige verbinding hiervoor.

ONDERSTEUNING IN CORONATIJD: zie website https://wijzijnmind.nl/corona

Wachttijd

De wachttijd voor intake bedraagt zes tot acht weken. In vakantieperiodes is de wachttijd langer dan normaal. M.i.v. 10 auguatus 2023 is de wachttijd helaas verder opgelopen en kan ik niemand op de wachtlijst plaatsen voor een intake. Normaliter is er na de intake geen wachttijd voor behandeling.

Indien je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je kunt ook www.lvvp.info of www.psyzorghoflanden.nl raadplegen voor andere behandelaars in de regio.

Crisis

Als je dringend hulp nodig hebt, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, adviseer ik je contact op te nemen met de huisartsenpost in je woonplaats. Het tel.nr. voor Den Haag is 070-3469669. Als je al bij mij in behandeling bent word ik ook graag geïnformeerd en zal in ieder geval de eerstvolgende werkdag contact met je opnemen.

Kosten

Met ingang van 1 januari 2022 is de wijze van vergoeden van behandelingen in de GGZ veranderd. Zie voor nadere informatie https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ieder jaar maximum tarieven vast op basis van de door hen berekende kostprijs. Zorgverzekeraars vergoeden mij ieder een ander percentage van dit tarief. De maximum tarieven vind je hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_717462_22/1/
Voor onze praktijk gelden de tarieven: Ambulant – kwaliteitsstatuut setting II, beroep klinisch psycholoog.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Wij gaan uit van de geplande duur van een consult. Meestal valt een consult in de categorie vanaf 45 minuten. E-mail/e-health consulten duren doorgaans korter. EMDR-consulten (behandeling) en intakes (diagnostiek) duren doorgaans langer. Mochten meerdere consulten op 1 dag plaatsvinden, worden de minuten bij elkaar opgeteld tot 1 consult.

In 2023 heeft onze praktijk geen contract afgesloten met Menzis en bijbehorende merken. Voor Menzis-verzekerden reken ik 100% van het maximum NZa-tarief voor klinisch (neuro)psychologen. De factuur dien je rechtstreeks aan mij te betalen. Vervolgens kun je deze indienen bij Menzis. Informeer vooraf naar het percentage dat Menzis hiervoor vergoedt.

Met alle overige Nederlandse ziektekostenverzekeraars heb ik wel contracten afgesloten. De kosten van de behandeling kan ik rechtstreeks bij deze verzekeraars declareren.

Voor psychotherapie hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Wel geldt het eigen risico dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Dit bedrag wordt door je zorgverzekeraar geïnd.

Als je verzekerd bent bij Van Breda of JSIS/CIGNA krijg je van mij de nota die je zelf bij je verzekeraar kunt indienen.

Ik hanteer in mijn praktijk een no-show tarief van 100 Euro als je je afspraak niet 24 uur van tevoren afzegt. Deze kosten worden niet door je zorgverzekering vergoed.  


AGB-codes / KvK

• 94-02101 (zorgverlener)

• 94-01698 (praktijk)

• KvK 58992359


Dossier

Je gegevens worden bewaard in een dossier. Het dossier bevat een behandelplan, vragenlijsten, aantekeningen van gesprekken, evaluatie, verwijsbrief en berichten aan de huisarts. De huisarts wordt aan het begin en einde van de behandeling beknopt geïnformeerd, tenzij jij geen toestemming geeft. De wettelijke bewaartermijn na beëindiging van de behandeling is met ingang van 2020 twintig jaar.

Privacybescherming

In onze praktijk hechten wij uiteraard belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Mijn privacystatement in het kader van de Europese wet AVG kunt u vinden op het tabblad Kwaliteit.