Kora Dijkshoorn   

Praktijk voor Psychotherapie

Verwijzing

Als je de korte of langer durende psychotherapie door je zorgverzekeraar wilt laten vergoeden heb je een geldig legitimatiebewijs nodig en een verwijsbrief van de huisarts die voldoet aan de criteria van je zorgverzekeraar.

Aanmelding

Vanuit de wet AVG wordt afgeraden vertrouwelijke informatie per (gewone) e-mail te verzenden. Als je bij ons in behandeling bent, krijg je de beschikking over een (extra) beveiligd e-mailsysteem. Voor aanmelding kun je telefonisch contact opnemen via 06-22424229. Ik ben op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 09.30 uur.

Corona-virus - Momenteel voeren wij weer gesprekken in onze praktijk. Uiteraard zorgen wij voor hygiëne en voldoende ventilatie. Het is ook mogelijk een gesprek te voeren via beeld-bellen. We beschikken over een veilige verbinding hiervoor.

ONDERSTEUNING IN CORONATIJD: zie website https://wijzijnmind.nl/corona

Wachttijd

De wachttijd voor intake bedraagt gemiddeld vier tot zes weken. M.i.v. 2 december 2021 is de wachttijd eveneens ongeveer zes weken. Na de intake is er geen wachttijd voor behandeling. In vakantietijd kan de wachttijd langer zijn dan normaal.

Indien je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je kunt ook www.lvvp.info of www.psyzorghoflanden.nl raadplegen voor andere behandelaars in de regio.

Crisis

Als je dringend hulp nodig hebt, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, adviseer ik je contact op te nemen met de huisartsenpost in je woonplaats. Het tel.nr. voor Den Haag is 070-3469669. Als je al bij mij in behandeling bent word ik ook graag geïnformeerd en zal in ieder geval de eerstvolgende werkdag contact met je opnemen.

Kosten

Informatie over de structuur van de GGZ vind je op www.invoeringbasisggz.nl. Met ingang van 1 januari 2022 verandert de wijze van vergoeden van behandelingen in de GGZ. Zie voor nadere informatie https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ieder jaar maximum tarieven vast. Zorgverzekeraars vergoeden mij ieder een ander percentage van dit maximum tarief. De maximum tarieven vind je op www.nza.nl

In 2021 heeft onze praktijk geen contract afgesloten met Menzis en bijbehorende merken. Met alle overige Nederlandse ziektekostenverzekeraars heb ik wel contracten afgesloten, zowel voor de basis generalistische GGZ als voor de specialistische GGZ. De kosten van de behandeling kan ik rechtstreeks bij deze verzekeraars declareren. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben ons een (te) krap budget voor 2021 gegeven. Ben je verzekerd bij deze verzekeraars, dan kun je bij ons pas in 2022 een behandeling starten. Informeer bij je verzekering naar andere mogelijkheden.

In 2021 hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Wel geldt het eigen risico dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Dit bedrag wordt door je zorgverzekeraar geïnd.

Als je verzekerd bent bij Van Breda of JSIS/CIGNA krijg je van mij de nota die je zelf bij je verzekeraar kunt indienen.

Ik hanteer in mijn praktijk een no-show tarief van 98 Euro als je je afspraak niet 24 uur van tevoren afzegt. Deze kosten worden niet door je zorgverzekering vergoed.

OVP

Nieuw met ingang van 2017 is dat mensen die geen officiële DSM 5-stoornis hebben ook behandeld mogen worden in mijn praktijk. Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, je dient deze op basis van OVP zelf te betalen. Het tarief dat gehanteerd wordt is 98 Euro voor 45 minuten. Je kunt voor deze behandeling ook bij de POH-GGZ van je huisarts terecht.

Mocht je de behandeling zelf willen betalen is het tarief eveneens 98,- Euro voor een consult van 45 minuten.

AGB-codes / KvK

• 94-02101 (zorgverlener)

• 94-01698 (praktijk)

• KvK 58992359

Wat is een DBC?

Ik ben verplicht alle activiteiten die ik voor een behandeling verricht bij te houden in het zgn. Diagnose Behandel Combinatie-systeem. Denk hierbij aan telefonisch overleg, het intakegesprek, uitwerken van de onderzoeksgegevens, de brief aan je huisarts en de behandelgesprekken. Ook een code voor de diagnose wordt in dit systeem vermeld. Aan het eind van de behandeling en uiterlijk na een jaar worden alle minuten bij elkaar opgeteld en onder vermelding van de hoofdgroep waar jouw diagnose onder valt elektronisch verzonden naar je zorgverzekeraar. Een geanonimiseerde versie van deze registratie wordt naar een overheidsorgaan gestuurd (DIS). De totale behandeltijd en diagnose vormen een zgn. productgroep met daaraan gekoppeld een standaardtarief. Voor nadere informatie zie hier: “wat is een DBC”.

Dossier

Je gegevens worden bewaard in een dossier. Het dossier bevat een behandelplan, vragenlijsten, aantekeningen van gesprekken, evaluatie, verwijsbrief en berichten aan de huisarts. De huisarts wordt aan het begin en einde van de behandeling beknopt geïnformeerd, tenzij jij geen toestemming geeft. De wettelijke bewaartermijn na beëindiging van de behandeling is met ingang van 2020 twintig jaar.

Privacybescherming

In onze praktijk hechten wij uiteraard belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Mijn privacystatement in het kader van de Europese wet AVG kunt u vinden op het tabblad Kwaliteit.